Disclaimer

Om geen verwarring te creëren over onder andere de inhoud en de lay-out van dit blog, is het belangrijk dit te verhelderen in een disclaimer.

1) Dit hele blog valt onder het copyright en is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud van dit blog verboden is. Zelf ingebrachte teksten, denk aan reacties, vallen buiten dit copyright. Het delen van elementen van dit blog is mogelijk, waar deze functie wordt aangegeven. Dit is geen inbreuk op het copyright, zo lang de inhoud, zowel tekst- als beeldmateriaal, onveranderd blijven en gekoppeld zijn aan dit blog.

2a) Alle schriftelijke inhoud en al het beeldmateriaal is zelf vervaardigd. Dit houdt in dat alle teksten en alle foto’s die op dit blog te vinden zijn, uit eigen hand komen. Het is dan ook, zonder schriftelijke aanvraag en bevestiging van de copyrighthouder, nooit toegestaan tekst en/of beeldmateriaal van dit blog te hergebruiken.
2b) Mocht er tekst- en/of beeldmateriaal buiten eigen vervaardiging op dit blog komen, ofwel materiaal uit andere bronnen, zal dit altijd aangegeven worden met bronvermelding en/of bronverwijzing.

3) De lay-out van dit blog is gebaseerd op een lay-out basis die WordPress ter beschikking stelt. De invulling van de lay-out is volledig naar eigen vervaardiging en dient op geen enkele wijze gedupliceerd te worden. De invulling van de lay-out, waaronder de statische pagina’s en foto’s, zijn ontworpen en vervaardigd door Kristian Egberts.

4) Fouten, of alle andere vormen van onjuistheden, kunnen altijd voorkomen. Mocht dit worden geconstateerd, kan het worden doorgegeven aan de auteur van dit blog. Deze zal de fouten, mits ze ook daadwerkelijk incorrect zijn, aanpassen.

5) Vragen staan altijd open. Mocht er iets zijn wat onduidelijk is, die betrekking hebben tot dit blog, kun je gerust mij een mail sturen. Zie daarvoor de contact pagina.

© 2014 door Anne van Bruggen